Detail študijného programu

všeobecné veterinárske lekárstvo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: MVDr.
Dĺžka štúdia: 6 roky
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603012
Názov študijného odboru 1: Všeobecné veterinárske lekárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 4320800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a  rybolov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 261 146 56%
  2009 / 2010 202 132 65%
  2010 / 2011 231 155 67%
  2011 / 2012 253 167 66%
  2012 / 2013 252 155 62%
  2013 / 2014 268 168 63%