Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902091
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Poštové služby a telekomunikácie

Nezaradené

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 31 23 74%
  2009 / 2010 33 21 64%
  2010 / 2011 39 31 79%
  2011 / 2012 24 13 54%
  2012 / 2013 35 29 83%
  2013 / 2014 32 25 78%