Detail študijného programu

informačné systémy (konverzný)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902062
Názov študijného odboru 1: Informačné systémy
Kód PVŠ (CRŠ): 2533800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Nezaradené

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 84 47 56%
  2009 / 2010 88 60 68%
  2010 / 2011 60 45 75%
  2011 / 2012 49 37 76%
  2012 / 2013 33 30 91%
  2013 / 2014 84 69 82%