Detail študijného programu

informatika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902011
Názov študijného odboru 1: Informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2508700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 509 179 35%
  2009 / 2010 557 203 36%
  2010 / 2011 488 185 38%
  2011 / 2012 708 296 42%
  2012 / 2013 916 355 39%
  2013 / 2014 828 387 47%