Detail študijného programu

počítačové systémy a siete
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902041
Názov študijného odboru 1: Počítačové inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2523700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Poštové služby a telekomunikácie

Administratívne a podporné služby

Nezaradené

Vzdelávanie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 257 82 32%
  2009 / 2010 222 87 39%