Detail študijného programu

softvérové inžinierstvo (konverzný)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902052
Názov študijného odboru 1: Softvérové inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2535800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 110 78 71%
  2009 / 2010 110 83 75%
  2010 / 2011 106 87 82%
  2011 / 2012 86 73 85%
  2012 / 2013 97 76 78%
  2013 / 2014 49 36 73%