Detail študijného programu

aplikovaná mechatronika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502162
Názov študijného odboru 1: Mechatronika
Kód PVŠ (CRŠ): 2387800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba dopravných prostriedkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2010 / 2011 29 28 97%
  2011 / 2012 35 30 86%
  2012 / 2013 12 12 100%
  2013 / 2014 25 25 100%