Detail študijného programu

aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502141
Názov študijného odboru 1: Automatizácia
Názov študijného odboru 2: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2621700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 437 121 28%
  2009 / 2010 385 147 38%
  2010 / 2011 378 145 38%
  2011 / 2012 258 148 57%
  2012 / 2013 273 162 59%
  2013 / 2014 246 154 63%