Detail študijného programu

kvalita produkcie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502571
Názov študijného odboru 1: Kvalita produkcie
Kód PVŠ (CRŠ): 2386700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba dopravných prostriedkov

Administratívne a podporné služby

Výroba elektrických a optických prístrojov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Doprava a skladovanie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 204 55 27%
  2009 / 2010 146 53 36%
  2010 / 2011 134 55 41%
  2011 / 2012 147 92 63%
  2012 / 2013 124 72 58%
  2013 / 2014 123 85 69%