Detail študijného programu

personálna práca v priemyselnom podniku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502521
Názov študijného odboru 1: Priemyselné inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2645700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Nezaradené

Výroba strojov a zariadení

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Výroba elektrických a optických prístrojov

Doprava a skladovanie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.