Detail študijného programu

počítačová podpora návrhu a výroby
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502512
Názov študijného odboru 1: Výrobné technológie
Kód PVŠ (CRŠ): 2305800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba kovov a kovových výrobkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba strojov a zariadení

Výroba dopravných prostriedkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 34 27 79%
  2009 / 2010 43 39 91%
  2010 / 2011 64 53 83%
  2011 / 2012 79 71 90%
  2012 / 2013 60 55 92%
  2013 / 2014 90 74 82%