Detail študijného programu

priemyselné a umelecké zlievárenstvo
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502512
Názov študijného odboru 1: Výrobné technológie
Kód PVŠ (CRŠ): 2305800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba kovov a kovových výrobkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba strojov a zariadení

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 14 13 93%
  2009 / 2010 13 12 92%
  2010 / 2011 21 18 86%
  2011 / 2012 15 11 73%
  2012 / 2013 9 8 89%
  2013 / 2014 1 0 0%