Detail študijného programu

priemyselné manažérstvo
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502521
Názov študijného odboru 1: Priemyselné inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2645700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Výroba kovov a kovových výrobkov

Výroba dopravných prostriedkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 735 170 23%
  2009 / 2010 644 241 37%
  2010 / 2011 530 172 32%
  2011 / 2012 376 202 54%
  2012 / 2013 328 186 57%
  2013 / 2014 322 195 61%