Detail študijného programu

výrobné technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502511
Názov študijného odboru 1: Výrobné technológie
Kód PVŠ (CRŠ): 2305700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba dopravných prostriedkov

Administratívne a podporné služby

Nezaradené

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 244 112 46%
  2009 / 2010 184 94 51%
  2010 / 2011 192 79 41%
  2011 / 2012 61 28 46%
  2012 / 2013 138 90 65%
  2013 / 2014 82 56 68%