Detail študijného programu

tvárnenie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502512
Názov študijného odboru 1: Výrobné technológie
Kód PVŠ (CRŠ): 2305800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba kovov a kovových výrobkov

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 39 36 92%
  2009 / 2010 21 17 81%