Detail študijného programu

výrobné zariadenia a systémy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502502
Názov študijného odboru 1: Výrobná technika
Kód PVŠ (CRŠ): 2329800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Výroba kovov a kovových výrobkov

Výroba strojov a zariadení

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.