Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902092
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 106 68 64%
  2009 / 2010 174 89 51%
  2010 / 2011 187 127 68%
  2011 / 2012 139 98 71%
  2012 / 2013 120 83 69%
  2013 / 2014 99 81 82%