Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902091
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 712 299 42%
  2009 / 2010 560 228 41%
  2010 / 2011 691 338 49%
  2011 / 2012 659 315 48%
  2012 / 2013 825 394 48%
  2013 / 2014 789 391 50%