Detail študijného programu

automobilová elektronika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502131
Názov študijného odboru 1: Elektronika
Kód PVŠ (CRŠ): 2613700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Nezaradené

Informačné technológie a služby

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 188 123 65%
  2009 / 2010 78 32 41%
  2010 / 2011 127 73 57%
  2011 / 2012 159 92 58%
  2012 / 2013 156 99 63%
  2013 / 2014 140 86 61%