Detail študijného programu

elektroenergetika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502092
Názov študijného odboru 1: Elektrotechnika
Kód PVŠ (CRŠ): 2675800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba a dodávka eletriny, plynu a vody

Stavebníctvo

Výroba elektrických a optických prístrojov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 43 38 88%
  2009 / 2010 67 58 87%
  2010 / 2011 64 55 86%
  2011 / 2012 63 53 84%
  2012 / 2013 58 48 83%
  2013 / 2014 58 52 90%