Detail študijného programu

elektronika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502131
Názov študijného odboru 1: Elektronika
Kód PVŠ (CRŠ): 2613700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Ostatné služby

Administratívne a podporné služby

Výroba dopravných prostriedkov

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 137 100 73%
  2009 / 2010 88 54 61%
  2010 / 2011 87 54 62%
  2011 / 2012 103 47 46%
  2012 / 2013 98 56 57%
  2013 / 2014 116 80 69%