Detail študijného programu

kybernetika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 902072
Názov študijného odboru 1: Kybernetika
Kód PVŠ (CRŠ): 2647800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Administratívne a podporné služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 12 9 75%
  2009 / 2010 41 37 90%
  2010 / 2011 32 27 84%
  2011 / 2012 21 18 86%
  2012 / 2013 26 19 73%
  2013 / 2014 15 13 87%