Detail študijného programu

fyzikálne inžinierstvo
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502482
Názov študijného odboru 1: Fyzikálne inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 3940800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba a dodávka eletriny, plynu a vody

Vzdelávanie

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 5 3 60%
  2009 / 2010 3 2 67%
  2010 / 2011 7 7 100%
  2011 / 2012 4 4 100%
  2012 / 2013 4 4 100%
  2013 / 2014 7 6 86%