Detail študijného programu

elektrotechnika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502091
Názov študijného odboru 1: Elektrotechnika
Kód PVŠ (CRŠ): 2675700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 154 94 61%
  2009 / 2010 167 84 50%
  2010 / 2011 193 122 63%
  2011 / 2012 183 115 63%
  2012 / 2013 208 123 59%
  2013 / 2014 181 100 55%