Detail študijného programu

meracia a informačná technika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502532
Názov študijného odboru 1: Meranie
Kód PVŠ (CRŠ): 3973800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba elektrických a optických prístrojov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba dopravných prostriedkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 5 4 80%
  2009 / 2010 2 0 0%
  2010 / 2011 11 9 82%
  2011 / 2012 3 0 0%