Detail študijného programu

priemyselná informatika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502141
Názov študijného odboru 1: Automatizácia
Názov študijného odboru 2: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2621700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Poštové služby a telekomunikácie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 189 142 75%
  2009 / 2010 162 89 55%
  2010 / 2011 179 123 69%
  2011 / 2012 176 114 65%
  2012 / 2013 194 127 65%
  2013 / 2014 124 79 64%