Detail študijného programu

mikroelektronika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502132
Názov študijného odboru 1: Elektronika
Kód PVŠ (CRŠ): 2613800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 33 27 82%
  2009 / 2010 41 36 88%
  2010 / 2011 16 14 87%
  2011 / 2012 22 19 86%
  2012 / 2013 17 13 76%
  2013 / 2014 13 9 69%