Detail študijného programu

telekomunikácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502152
Názov študijného odboru 1: Telekomunikácie
Kód PVŠ (CRŠ): 2627800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Poštové služby a telekomunikácie

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 136 110 81%
  2009 / 2010 136 103 76%
  2010 / 2011 135 108 80%
  2011 / 2012 116 88 76%
  2012 / 2013 83 63 76%
  2013 / 2014 72 62 86%