Detail študijného programu

telekomunikácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502151
Názov študijného odboru 1: Telekomunikácie
Kód PVŠ (CRŠ): 2627700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Poštové služby a telekomunikácie

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 411 263 64%
  2009 / 2010 307 182 59%
  2010 / 2011 293 168 57%
  2011 / 2012 255 148 58%
  2012 / 2013 293 153 52%
  2013 / 2014 228 127 56%