Detail študijného programu

robotika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502142
Názov študijného odboru 1: Automatizácia
Kód PVŠ (CRŠ): 2621800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 90 82 91%
  2009 / 2010 61 53 87%
  2010 / 2011 85 75 88%
  2011 / 2012 83 64 77%
  2012 / 2013 64 54 84%
  2013 / 2014 59 49 83%