Detail študijného programu

bankovníctvo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303062
Názov študijného odboru 1: Financie, bankovníctvo a investovanie
Kód PVŠ (CRŠ): 6271800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informačné technológie a služby

Výroba dopravných prostriedkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 133 123 92%
  2009 / 2010 155 137 88%
  2010 / 2011 141 113 80%
  2011 / 2012 112 82 73%
  2012 / 2013 114 89 78%
  2013 / 2014 106 77 73%