Detail študijného programu

bankovníctvo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303062
Názov študijného odboru 1: Financie, bankovníctvo a investovanie
Kód PVŠ (CRŠ): 6271800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Informačné technológie a služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 43 32 74%
  2009 / 2010 40 21 52%
  2010 / 2011 37 23 62%
  2011 / 2012 44 23 52%
  2012 / 2013 26 1 4%
  2013 / 2014 23 33 143%