Detail študijného programu

daňovníctvo a daňové poradenstvo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303062
Názov študijného odboru 1: Financie, bankovníctvo a investovanie
Kód PVŠ (CRŠ): 6271800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Nezaradené

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 25 12 48%
  2009 / 2010 31 15 48%
  2010 / 2011 25 16 64%
  2011 / 2012 21 14 67%
  2012 / 2013 21 0 0%
  2013 / 2014 23 0 0%