Detail študijného programu

hospodárska politika
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303012
Názov študijného odboru 1: Národné hospodárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 6230800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Informačné technológie a služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 65 62 95%
  2009 / 2010 58 50 86%
  2010 / 2011 63 51 81%
  2011 / 2012 48 37 77%
  2012 / 2013 50 43 86%
  2013 / 2014 37 43 116%