Detail študijného programu

národné hospodárstvo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303011
Názov študijného odboru 1: Národné hospodárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 6230700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Nezaradené

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 174 69 40%
  2009 / 2010 170 36 21%
  2010 / 2011 158 42 27%
  2011 / 2012 115 67 58%
  2012 / 2013 161 50 31%
  2013 / 2014 89 76 85%