Detail študijného programu

sociálny rozvoj a sociálna politika
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303012
Názov študijného odboru 1: Národné hospodárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 6230800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Vzdelávanie

Poštové služby a telekomunikácie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2009 / 2010 13 10 77%
  2010 / 2011 5 0 0%
  2011 / 2012 20 26 130%
  2012 / 2013 10 17 170%
  2013 / 2014 21 29 138%