Detail študijného programu

sociálny rozvoj a sociálna politika
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303012
Názov študijného odboru 1: Národné hospodárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 6230800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Administratívne a podporné služby

Výroba dopravných prostriedkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2009 / 2010 27 24 89%
  2010 / 2011 42 28 67%
  2011 / 2012 34 31 91%
  2012 / 2013 28 25 89%
  2013 / 2014 28 28 100%