Detail študijného programu

verejná správa a regionálny rozvoj
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303051
Názov študijného odboru 1: Verejná správa a regionálny rozvoj
Kód PVŠ (CRŠ): 6218700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Ubytovacie a stravovacie služby

Administratívne a podporné služby

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 60 38 63%
  2009 / 2010 58 18 31%
  2010 / 2011 50 5 10%
  2011 / 2012 62 49 79%
  2012 / 2013 43 21 49%
  2013 / 2014 27 17 63%