Detail študijného programu

poisťovníctvo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303081
Názov študijného odboru 1: Poisťovníctvo
Kód PVŠ (CRŠ): 6216700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 6 14 233%
  2009 / 2010 2 0 0%
  2010 / 2011 5 0 0%
  2011 / 2012 4 0 0%
  2012 / 2013 3 0 0%
  2013 / 2014 1 1 100%