Detail študijného programu

verejná správa a regionálny rozvoj
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303052
Názov študijného odboru 1: Verejná správa a regionálny rozvoj
Kód PVŠ (CRŠ): 6218800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Ostatné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 53 20 38%
  2009 / 2010 53 17 32%
  2010 / 2011 62 0 0%
  2011 / 2012 47 11 23%
  2012 / 2013 30 0 0%
  2013 / 2014 32 0 0%