Detail študijného programu

verejná správa a regionálny rozvoj
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303052
Názov študijného odboru 1: Verejná správa a regionálny rozvoj
Kód PVŠ (CRŠ): 6218800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 115 70 61%
  2009 / 2010 59 30 51%
  2010 / 2011 77 11 14%
  2011 / 2012 65 31 48%
  2012 / 2013 69 41 59%
  2013 / 2014 46 33 72%