Detail študijného programu

verejná správa a regionálny rozvoj
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303051
Názov študijného odboru 1: Verejná správa a regionálny rozvoj
Kód PVŠ (CRŠ): 6218700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba elektrických a optických prístrojov

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 14 14 100%
  2009 / 2010 14 7 50%
  2010 / 2011 30 12 40%
  2011 / 2012 23 11 48%
  2012 / 2013 15 0 0%
  2013 / 2014 10 5 50%