Detail študijného programu

predškolská a elementárna pedagogika
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101051
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 86 55 64%
  2009 / 2010 95 61 64%
  2010 / 2011 88 59 67%
  2011 / 2012 95 64 67%
  2012 / 2013 99 64 65%
  2013 / 2014 86 52 60%