Detail študijného programu

učiteľstvo technických profesijných predmetov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101022
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Kód PVŠ (CRŠ): 7634800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Nezaradené

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Stavebníctvo

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.