Detail študijného programu

ekonomická teória
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303033
Názov študijného odboru 1: Ekonomická teória
Kód PVŠ (CRŠ): 6201900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Administratívne a podporné služby

Doprava a skladovanie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.