Detail študijného programu

automatizácia a riadenie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502143
Názov študijného odboru 1: Automatizácia
Kód PVŠ (CRŠ): 2621900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Vzdelávanie

Informačné technológie a služby

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.