Detail študijného programu

elektroenergetika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502303
Názov študijného odboru 1: Elektroenergetika
Kód PVŠ (CRŠ): 2634900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba a dodávka eletriny, plynu a vody

Informačné technológie a služby

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.