Detail študijného programu

kybernetika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 902073
Názov študijného odboru 1: Kybernetika
Kód PVŠ (CRŠ): 2647900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Tlačové a nakladateľské činnosti

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.