Detail študijného programu

silnoprúdová elektrotechnika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502113
Názov študijného odboru 1: Silnoprúdová elektrotechnika
Kód PVŠ (CRŠ): 2632900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Nezaradené

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.