Detail študijného programu

mikroelektronika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502133
Názov študijného odboru 1: Elektronika
Kód PVŠ (CRŠ): 2613900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Tlačové a nakladateľské činnosti

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.